ponedeljek, 25. maj 2015

[ USA - AMTRAK ] Lokomotiva drugem Amtrak veteranov v tranzitu na severovzhodu

WASHINGTON - Drugi Amtrak lokomotiva čast ameriških vojaških veteranov v tranzitu v Washingtonu v ponedeljek zjutraj.  Lokomotiva, Siemens-zgrajena ACS-64 električni No. 642, je na poti v Washington na vzhodno Capitol Limited.