petek, 22. maj 2015

[ SLO - SŽ ] Postaja bo nared do konca julija

Posodobitev železniške postaje in tirov v Divači bi morala biti končana do konca maja, a se bo dela zavlekla do konca julija, pravijo na ministrstvu za infrastrukturo. Ne bo pa dražja, zatrjujejo.
DIVAČA > “Postopki za pridobitev pravnomočnih gradbenih dovoljenj so se nekoliko zavlekli, kar je vplivalo na dinamiko nekaterih del in posledično na podaljšanje roka izvedbe del za dva meseca. Gradbena dovoljenja smo pridobili, zato dela sedaj tečejo nemoteno,” so nam odgovorili z direkcije za infrastrukturo na vprašanje, zakaj so se dela zavlekla. Po načrtu bi namreč morala biti divaška železniška postaja nared do konca maja.
Odgovorni vodja del Veljko Flis pojasnjuje, da je bil vzrok podaljšanih postopkov gradnja opornega zidu med tiri in hišo, ki stoji ob lokavski cesti: “Slovenske železnice so dolgoletni spor z lastnikom hiše vendarle sporazumno rešile, da smo lahko brez posledic zgradili oporni zid.” Lastniki hiše so namreč za potrebe širitve tirov in gradnje zidu “žrtvovali” 20 metrov zemljišča ob svoji hiši.

Do zakasnitve morda ne bi prišlo, če bi ministrstvo za infrastrukturo, ki vodi 45-milijonsko posodobitev in širitev divaške železniške postaje ter priključka za drugi tir, izpeljalo z državnim prostorskim načrtom. Ta namreč investitorju olajša nekatere postopke. Kakorkoli, na ministrstvu zagotavljajo, da kljub podaljšanju del naložba, ki jo sofinancira EU, ne do dražja. Vsa gradbena dela, ki so trajala skoraj dve leti, bodo, tako poudarja Flis, končali konec maja ali v začetku junija, do konca julija pa se bodo ukvarjali še z upravnimi zadevami, od tehničnih pregledov do pridobitve uporabnega dovoljenja.
Doslej so zaključili dela na nadvozu Kraške ceste, krožišče na Kraški cesti, čigar urejanje bo sofinancirala tudi občina, nadvoz na magistralni cesti čez progo Ljubljana-Koper, podvoz Brgod ter zunanjo razsvetljavo. Tirne naprave, vozna mreža in podhodi pa bodo zaključeni predvidoma danes, zatrjuje Flis. Pred nekaj dnevi so tudi že uspešno opravili tehnični pregled elektro napajalne postaje v Divači, prestavitve in zaščite vodovoda, nadvoza magistralne ceste Ljubljana- Sežana in podvoza Brgod.
Sicer je železniški promet tudi v času del tekel neovirano, podobno cestni promet, le da je bil slednji v času gradnje novega mostu promet speljan po začasnem mostu in večinoma izmenično v eno smer.