sreda, 26. oktober 2011

Slovenske železnice z novim vodstvom


Slovenske železnice bo vodil Igor Blejec.

Slovenske železnice bo v prihodnje vodil Igor Blejec. Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS je namreč v torek potrdila sklep nadzornega sveta Slovenskih železnic o Blejčevem imenovanju za novega generalnega direktorja družbe.

Nadzorni svet Slovenskih železnic je Blejca za novega generalnega direktorja družbe imenoval v ponedeljek, sklep o imenovanju pa v torek posredoval AUKN, ki mora skladno z ustanovitvenim aktom Slovenskih železnic dati soglasje k imenovanju. Nadzorni svet je agencijo seznanil o postopku in merilih izbire, Blejec pa se je AUKN tudi predstavil.

Predsednik nadzornega sveta železnic Bojan Brank je izrazil zadovoljstvo nad izdanim soglasjem AUKN o Blejčevem imenovanju. "Prepričan sem, da ima novi generalni direktor dovolj širine, znanj in izkušenj, potrebnih za vodenje sistema Slovenskih železnic.

Pričakujem, da bo s strokovnim pristopom vnesel nov način razmišljanja v sistem ter uspešno uveljavil strategijo razvoja Slovenskih železnic, izpeljal reorganizacijo sistema ter izboljšal poslovne rezultate," je poudaril.

Nova uprava železnic bo štiričlanska. Blejec bo kot mandatar nadzornemu svetu v potrditev predložil imeni še dveh članov poslovodstva. Po potrditvi obeh članov na nadzornem svetu bo novo poslovodstvo Slovenskih železnic, vključno z generalnim direktorjem, nastopilo svoj mandat. Za imenovanje četrtega člana poslovodstva je medtem odgovoren svet delavcev, ki je za svojega predstavnika v upravi že pred časom imenoval Alberta Pavliča, dosedanjega delavskega direktorja.

V AUKN pričakujejo, da bo nadzorni svet v najkrajšem času imenoval še preostala dva člana poslovodstva Slovenskih železnic in da bo družba pospešeno začela z izvajanjem poslovne reorganizacije družbe. Brank je v ponedeljek sejo nadzornega sveta, na kateri bodo potrjevali celotno upravo družbe, napovedal čez približno dva tedna.

Igor Blejec je univerzitetni diplomirani ekonomist. V začetku svoje kariere je zasedal vodilne položaje s področja financ in računovodstva ter opravljal nadzorne funkcije v več finančnih institucijah, pozneje pa kot poslovodja vodil več družb z različno dejavnostjo, notranjim ustrojem ter načinom poslovanja, so navedli v Slovenskih železnicah.

Blejec ima znanja in izkušnje ter rezultate s področja kriznega managementa, saj je vodil tudi podjetja, ki so se znašla v težkem gospodarskem položaju, ter v njih v praksi izvajal programe organizacijskega in poslovnega prestrukturiranja s poudarkom na zniževanju stroškov, optimizaciji in prenovi poslovnih procesov. Na vodilnih delovnih mestih je deloval v podjetjih Teol, Siteep in Geostroj.