petek, 03. avgust 2018

[ SLO - SŽ ] Wi-Fi na vlaku Slovenskih železnic je blizu !!!

Wi-Fi na vlaku Slovenskih železnic je nekaj kar se napoveduje že vrsto let, a sedaj se je kolesje končno zavrtelo in objavljen je javni razpis za nakup Wi-Fi opreme za vzpostavitev omrežja na 32-ih vlakih EMG 312 – Desiro (Siemens) in EMG 310 – Pendolino (Fiat Ferroviaria).


Kdaj?
Ker vse, bolj kot sama specifikacija javnega naročila, zanima to, kdaj bo Wi-Fi na vlaku v Sloveniji na voljo, najprej to. Odpiranje ponudb bo v petek, 3.8.2018 ob 9.05. Potem sledi izbira in možnost vložitve revizijskega postopka na izbiro. Ko izbira postane dokončna, pa ima izbrani ponudnik na voljo 18 mesecev, da vzpostavi Wi-Fi omrežje na 32-ih vlakih Slovenskih železnic. Najprej bodo vzpostavili testni laboratorij ter centralno komunikacijsko vozlišče, nato pa bo potekalo vgrajevanje v vlake (14 dni na vlak).
Če to damo v številke. Za dokončanje del ima izvajalec na voljo leto in pol, ponudba pa bi lahko postala dokončna nekje v septembru 2018. Tako bi prve vlake z Wi-Fi opremo lahko videli konec leta 2018 oz. v začetku leta 2019. Izvajalec pa bo imel čas za izvedbo del vsaj do začetka leta 2020.


Nazaj na razpis.
Kot izborni pogoj so navedli »Najnižjo skupno ponujeno ceno« (največ 86 točk), ki se jo izračuna = najnižja skupna ponujena cena brez DDV / ponudnikova skupna ponujena cena brez DDV x 86 točk. Nato pa je možno pridobiti še do 14 točk za najmanj 48 mesecev podaljšane garancije (do 30 mesecev 8 točk, do 36 mesecev do 11 točk).
Oprema za vlake: 32 kosov zunanjih anten LTE/Wi-Fi/GPS, 32 usmerjevalnikov/strežnikov, 86 Wi-Fi dostopnih točk, 86 Wi-Fi anten v vlaku. Oprema za testni laboratorij in oprema za centralno komunikacijsko vozlišče. V centralnem komunikacijskem vozlišču bodo nameščeni centralna komunikacijska oprema za povezavo z vlaki, centralna krmilna enota WiFi in računalniški strežnik, ki je namenjen za avtentikacijo uporabnikov, podporo spletnim aplikacijam, ki bodo na voljo uporabnikom na vlakih, za shranjevanje in obdelavo podatkov, ki se bodo zbirali ali posredovali na različne naprave na vlakih, in za komunikacijo z ostalimi zalednimi informacijskimi sistemi na SŽ, ki bodo posredovali ali sprejemali informacije na vlaku (omrežno stikalo, požarni zid).

Cisco
Zanimivo je, da so za del opreme ( za centralno komunikacijsko vozlišče) zahtevali izključno proizvajalca Cisco. Razloge za to, so obrazložili takole: »Naročnik zahtevo utemeljuje na dejstvu, da ima SŽ-I zaradi obsega oziroma deleža Cisco opreme v podatkovnem omrežju SŽ in JŽI (javna železniška infrastruktura) ustrezno usposobljen kader, ki obvladuje omrežja v smislu skrbništva/administriranja, vzdrževanja, nadzora ter gradnje in projektiranja. Kader je SŽ šolala pri partnerjih proizvajalca Cisco, ki so certificirani za izvajanje šolanj po programu proizvajalca. Izbor opreme drugega proizvajalca bi pomenilo finančno škodo v smislu povečanja varnostnih tveganj, dodatnih stroškov pri gradnji, vzdrževanju in upravljanju omrežja (izobraževanje, dodatni rezervni deli, vzdrževalne pogodbe), integraciji in upravljanju ter pri nepredvidljivih vplivih pri zagotavljanju IKT storitev kot osnove za varno in urejeno odvijanje železniškega prometa. Z izborom opreme drugega proizvajalca bi hkrati tvegali dodatne zakasnitve v izvedbi projekta ter morebitne težave pri nudenju ključnih storitev zaradi nekompatibilnosti in nepoznavanja opreme. Zaradi predhodno navedenih razlogov je širitev in nadgradnja poslovno kritičnega podatkovnega omrežja SŽ z opremo istega proizvajalca dolgoročna odločitev SŽ-I kot lastnika in upravljalca podatkovnih omrežij.«