petek, 05. februar 2016

[ SLO -SŽ ] Nova železniška proga: Gradbinci bodo zavzeli Celovško in Tivolsko

Ministrstvo za infrastrukturo načrtuje v naslednjih treh letih zgraditi novo železniško povezavo med gorenjskim in primorskim krakom železniškega križa, ki bo šla mimo glavne postaje v prestolnici.


Načrtovana trasa prenovljene oziroma nove železniške proge se bo začela na postaji Ljubljana Šiška in se končala pri kopališču Ilirija.
Projekt so poimenovali Tivolski lok, predstavlja pa direktno železniško povezavo med dvotirno progo Ljubljana – Sežana in enotirno železniško progo Ljubljana – Jesenice.
Na infrastrukturnem ministrstvu naštevajo, kaj vse bodo obsegala gradbena dela: "Prostorska ureditev obsega železniške tire, tirne naprave, signalno varnostne in telekomunikacijske naprave ter vozno mrežo načrtovanega Tivolskega loka, nadgradnjo obstoječega oziroma gradnjo novega železniškega nadvoza nad Celovško cesto, vzporedne ureditve in ostale potrebne rešitve (denimo morebitna nadgradnja postaje Ljubljana Šiška za potrebe križanja vlakov)."Krajši bi bil potovalni čas, razbremenili glavno postajo v prestolnici

Po navedbah investitorja so osnovni razvojni cilji Tivolskega loka sledeči: 
  • ponovna vzpostavitev direktne železniške povezave med primorsko in gorenjsko progo mimo železniške postaje,
  • razbremenitev glavne železniške postaje Ljubljana in s tem zagotavljanje boljše prepustnosti in posledično zmanjšanje negativnih okoljskih vplivov,
  • skrajšanje voznih časov vlakov,
  • izboljšanje storitev javnega potniškega prometa, ko gre za ljubljanski primestni promet. 

Investicija težka okoli 20 milijonov evrov

Vrednost projekta ocenjujejo med 16 in 21 milijoni evrov, odvisno od tega, ali bo obveljala različica za obnovitev nadvoza ali pa za gradnjo novega.
Finančna konstrukcija še ni narejena, zaenkrat ministrstvo govori le o možnih virih financiranja (proračunski denar, evropska nepovratna sredstva, TEN-T sredstva in najem posojil s poroštvom države).
Z deli naj bi predvidoma začeli naslednje leto, investicijo bodo, tako so zapisali v terminskem načrtu, zaključili leta 2019. "Terminski plan investicije je pripravljen glede na ugotovitve predhodnih študij, da bo obstoječe stanje glavne železniške postaje Ljubljana zadostilo predvidenemu obsegu prometa do leta 2017, po tem pa bo prišlo do resnih težav pri njenem obratovanju," pojasnjujejo na infrastrukturnem ministrstvu.  
V terminskem načrtu sicer niso zajeti morebitni časovni zamiki zaradi zagotavljanja virov financiranja, reševanja lastniških razmerij in usklajevanja z uporabniki prostora.