četrtek, 18. december 2014

[ SLO - SŽ ] Izvlečni tir je le začasna rešitev

Izvlečni tir ob izhodu tovorne postaje v Kopru, nekakšen prvi nastavek drugega tira do Divače, je korak bliže uresničitvi. Nared je namreč projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, s potrebnimi soglasji vred, so potrdili na ministrstvu za infrastrukturo. Pridobili so tudi potrebna zemljišča za njegovo izvedbo.
KOPER > Izvlečni tir, 1,2 kilometra dolg odsek od izhoda tovorne postaje v Kopru, bi kot nekakšen prvi nastavek drugega tira do Divače skupaj z nekaterimi drugimi dodatnimi ukrepi na obstoječi progi omogočil povečanje prevozne zmogljivosti obstoječega tira za čas do gradnje drugega.

Tehnične podrobnosti, kot sta trasa in dolžina tira, so natančno določene z izdelanim projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, vrednost projekta in predvideni viri financiranja, pa so opredeljeni v izdelanem investicijskem programu. Ta je v postopku pregleda in potrjevanja na komisiji za pregled in oceno investicijske dokumentacije na področju državnih cest, javne železniške infrastrukture, letalstva in pomorstva.
Po predlogu investicijskega programa znaša investicijska vrednost projekta po stalnih cenah iz septembra letos 20,9 milijona evrov, in sicer za gradbena dela, elektronapajalno postajo, rekonstrukcijo obstoječega tira in protihrupno zaščito. Kot viri financiranja so predvidena evropska in domača sredstva.
Začetek gradnje izvlečnega tira, ki bo nekoliko bolj sprostil ranžirno postajo, je minister za infrastrukturo Peter Gašperšičpred časom napovedal za drugo polovico leta 2015.
Izvlečni tir predstavlja začetek drugega tira med Koprom in Divačo. Glede na rast pretovora v Luki Koper pa je jasno, da izvlečni tir predstavlja zgolj začasno rešitev in da je dolgoročno nujno potreben drugi tir. Gašperšič je sicer pred dnevi poudaril, da Slovenija zelo resno računa na vlaganja v drugi tir v sklopu 315-milijardnega naložbenega načrta za Evropo. Gradbeno dovoljenje za drugi tir pričakujejo konec naslednjega leta, začetek gradnje pa v letu 2016.

Beseda; Primorska novice