četrtek, 27. november 2014

Dela na koprskih tirih čakajo zaradi pritožbe Italijanov

Ne samo drugi tir, niti modernizacija sedanje enotirne proge, predvsem na tovorni postaji Koper, ne gre po načrtih. Ministrstvo za infrastrukturo je sicer že konec julija izmed dveh ponudnikov izbralo izvajalca, to je bila domača naveza GH Holdinga in SŽ ŽGP. A del po štirih mesecih še ni oddalo, saj je neizbrano italijansko podjetje Generale Construzioni Ferroviarie zahtevalo revizijo razpisnega postopka.
KOPER > Na ministrstvu za infrastrukturo so povedali, da so za drugo fazo modernizacije železniške proge prejeli dveponudbi. Ob odpiranju 30. julija so ugotovili, da je popolna samo skupna ponudba GH Holding in Železniško gradbeno podjetje Slovenskih železnic. Skupna ponudba italijanskega G.C.F. Generale Construzioni Ferroviarie in avstrijske družbe Kostmann pa je bila nepopolna. Italijani se z zavrnitvijo niso strinjali in so vložili zahtevek za revizijo. Ta je ravno zdaj pred državno revizijsko komisijo. Dela, gre predvsem za posodobitev tovorne postaje v Kopru, pa se po štirih mesecih od odpiranja ponudb še niso začela.

Na ministrstvu pa na vprašanje, kolikšna bo zamuda, odgovarjajo, da zahtevek za revizijo podaljša začetek del za dva meseca. “Predrevizijski postopek pri naročniku je trajal 19 dni, državna revizijska komisija mora sklep izdati najpozneje v 15 delovnih dneh, v utemeljenih primerih pa lahko rok podaljša za največ 15 delovnih dni,” so sešteli. Če bi pogodbo z izvajalcem uspeli podpisati do konca leta, bi bil projekt vseeno izveden v predvidenem roku, ocenjujejo. Rok za izvedbo del je sicer 12 mesecev od veljavnosti pogodbe.
Gre za dela predvsem na območju koprske tovorne postaje na Srminu. “Naročilo obsega dela na tirnih napravah, vozni mreži in povratnem vodu ter na signalnovarnostnih in telekomunikacijskih napravah na postaji Koper-tovorna, kjer do sedaj še niso bila izvedena nobena obnovitvena dela. Obsega pa tudi obnovo centralne postavljalnice na tej postaji,” so pojasnili na ministrstvu.