petek, 6. december 2013

Od pobude do študije o železniški povezavi Ljubljane z letališčem

EU bo za študije o izgradnji nove železniške proge od Ljubljane do avstrijske meje, ki bi slovensko prestolnico povezala tudi z letališčem Jožeta Pučnika, primaknil 1,2 milijona evrov.

Študije so bile izbrane na razpisu v programu TEN-T za leto 2012. Z njimi bodo preučili usklajevanje in pripravo okoljskega poročila za 70 kilometrov proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-avstrijska mejna železnica, v traso pa je vključena tudi povezava z ljubljanskim letališčem.
Gre za del večjega projekta, s katerim naj bi povečali zmogljivosti omenjene proge z gradnjo drugega tira, povišanjem tovorne kategorije z D3 na D4 ter posodobitvijo signalizacijskih in telekomunikacijskih sistemov.
S študijem se bo odprla pot do začetka del za izboljšanje železniških povezav med Slovenijo in Avstrijo. V prihodnje naj bi omogočila tudi povezavo med Luko Koper in osrednjo Evropo.
Nadzor nad študijami bo imela Izvajalska agencija za vseevropsko prometno omrežje (TEN T EA), zaključene pa naj bi bile do decembra leta 2015.
Celoten znesek študij bo 2,5 milijona evrov, od česar bo polovico prispevala Evropska unija.
Program za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) deluje od leta 1996 in je namenjen za izboljšanje infrastrukture v cestnem, železniškem, letalskem in vodnem prometu v Evropski uniji.
Gorenjska železnica od leta 1870
Ljubljana je prek Kranja z Jesenicami trenutno povezana z enotirno železniško progo, večkrat pa so se že pojavile ideje o izgradnji drugega tira in povezavo z ljubljanskim letališčem, ki pa so ostale le pri pobudah.
Pred dvema letoma je ministrstvo za okolje naznanilo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za železniško povezavo Ljubljana-Kranj-Jesenice.

V takratni pobudi so bile opredeljene tri različice predvidene trase elektrificirane dvotirne proge z navezavo na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Predvidena je bila vzpostavitev visokozmogljive železniške proge s hitrostjo vlakov do 160 kilometrov na uro.
Gorenjska železnica je bila zgrajena leta 1870 in elektrificirana med letoma 1963 in 1964. Že pred tem je bila ukinjena na odseku od Planice do državne meje, leta 1966 pa je bil ukinjen tudi promet od Jesenic do Planice.