ponedeljek, 18. februar 2013

Slovenske železnice lani pridelale 2,4 milijona čistega dobička


Skupina Slovenske železnice je v letu 2012 izboljšala poslovanje in leto sklenila s čistim dobičkom v vrednosti 2,4 milijona evrov.

Dobiček iz poslovanja skupine Slovenske železnice je lani znašal 7,3 milijona evrov in je občutno boljši od tistega iz leta 2011 in tudi od načrtov, dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa je dosegel 47,4 milijona evrov.

Lansko leto je zaznamovala intenzivna poslovna, kadrovska in finančna sanacija Slovenskih železnic. Njen del je bilo tudi kadrovsko prestrukturiranje. Lani se je število zaposlenih v skupini zmanjšalo za 618; konec leta 2012 je bilo tako v skupini 8.179 zaposlenih. Kadrovsko prestrukturiranje se nadaljuje tudi letos.
Zmanjšanje števila zaposlenih bo potekalo predvsem s pospešenim upokojevanjem, z vključevanjem delavcev v program reševanja presežnih delavcev in z drugimi socialno vzdržnimi oblikami reševanja morebitnega prevelikega števila zaposlenih. Konec leta 2013 bo v skupini Slovenske železnice predvidoma 7.754 zaposlenih.

Po predvidevanjih osnutka rebalansa poslovnega načrta za 2013 bo skupina Slovenske železnice letošnje leto končala s pozitivnim rezultatom iz poslovanja v vrednosti 16,2 milijona evrov, čisti dobiček pa bo znašal 4,3 milijona evrov, so danes po seji nadzornega sveta, ki ga vodi Boris Zupančič, sporočili iz Slovenskih železnic.
Za letos je predvideno 4,2-odstotno zvišanje transportnih prihodkov tovornega prometa. Transportni prihodki potniškega prometa bodo kljub dvomilijonskemu zmanjšanju proračunskih sredstev ostali na lanski ravni.