četrtek, 02. februar 2017

[ SLO -SŽ ] prenovljena železniška proga Zidani Most−Celje bo stala 282,4 milijona evrov

Rokovnik gradnje Zidani Most-Celje
Nadgradnja postaj Celje in Laško: oktober 2016 - april 2018.
Nadgradnja odseka Rimske Toplice-Laško in Laško-Celje: oktober 2017 - avgust 2019.
Nadgradnja odseka Zidani Most-Rimske Toplice in postaje Rimske Toplice: julij 2018 - april 2020.
Izvedba protihrupnih ograj: avgust 2017 - avgust 2020.
Izvedba mostu čez Savinjo v Marija Gradcu: konec leta 2018 - avgust 2020.
Izvedba novega mostu v Rimskih Toplicah: začetek del v letu 2020.

Razpisi in oddaja del Zidani Most-Šentilj
Pogodba za nadgradnjo postaj Celje in Laško je podpisana s podjetjema SŽ-ŽGP Ljubljana d.d. in CGP d.d., vrednost pogodbe z DDV je 36,7 milijona evrov.Razpis za oddajo javnega naročila za izvedbo protihrupnih ograj je bil objavljen 23. januarja 2017.
Razpis za oddajo javnega naročila za nadgradnjo odseka Rimske Toplice-Laško in Laško-Celje je predviden v februarju 2017.
Razpis za oddajo javnega naročila za nadgradnjo odseka Zidani Most-Rimske Toplice in postaje Rimske Toplice je predviden v novembru 2017.
Razpis za oddajo javnega naročila za gradnjo povsem novega cestnega mostu v Marija Gradcu pri Laškem je predviden v maju 2018.