sreda, 23. december 2009

Železnice na čakanje pošiljajo 1054 zaposlenih


Osnutek poslovnega načrta Slovenskih železnic za leto 2010 vsebuje tudi sestavine sanacijskega programa, po katerem nameravajo na čakanje poslati 1054 zaposlenih.

Železnice bodo leto končale z okoli 45 milijoni evrov izgube, in to kljub sporazumu z zaposlenimi o varčevalnih ukrepih. Že zdaj je namreč 350 zaposlenih na čakanju, večina preostalih pa jih dela 36 ur na teden, plače pa so znižali za 4 do 5 odstotkov. Dogovor pa konec leta poteče, saj v prihodnjem letu predvidevajo prehod na 40-urni delavnik, hkrati pa bodo na začasno čakanje poslali 1054 zaposlenih.

Sicer pa nameravajo po poslovnem načrtu med drugim zaustaviti in obrniti dosedanji trend povečevanja izgube ter doseči za približno polovico manjšo negativno stopnjo dobičkonosnosti poslovanja, kot bo po oceni dosežena v letu 2009.

Dodana vrednost na zaposlenega večja za 13 odstotkov
Hkrati se načrtuje povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za 13 odstotkov, so sporočili iz družbe in dodali, da bo te cilje mogoče doseči s povečevanjem prihodkov in z ukrepi za racionalizacijo poslovanja.

Slovenske železnice načrtujejo večje transportne prihodke v tovornem in potniškem prometu, za opravljanje storitev obveznih gospodarskih služb pa pričakujejo prihodke za najmanj tolikšno vrednost, ki bo pokrila dejanske nastale stroške iz tega naslova.

Na podlagi pripomb in mnenj nadzornega sveta na predloženi osnutek poslovnega načrta za leto 2010 mora poslovodstvo v januarju pripraviti predlog poslovnega načrta za leto 2010.