petek, 14. november 2008

541.001 -> "Alpska Konvencija"


Nova fotoreportaža za e.lokomotiva 541.001 je nova reklama "Alpska Konvencija"

link; www.alpconv.org -Dobrodošli
Foto;EuroCityCard