nedelja, 19. april 2009

Podpisana pogodba za nadgradnjo železnice Ptuj - Mekotnjak


Prvi mož Direkcije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo Andrej Godec in direktor Železniškega gradbenega podjetja Ljubljana, ki deluje znotraj Slovenskih železnic, Leon Kostiov, sta danes v Mariboru podpisala 38,3 milijona evrov vredno pogodbo za izvedbo nadgradnje proge Pragersko - Ormož na odseku med Ptujem in Mekotnjakom.

Prvi mož Direkcije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo Andrej Godec in direktor Železniškega gradbenega podjetja Ljubljana, ki deluje znotraj Slovenskih železnic, Leon Kostiov, sta danes v Mariboru podpisala 38,3 milijona evrov vredno pogodbo za izvedbo nadgradnje proge Pragersko - Ormož na odseku med Ptujem in Mekotnjakom.

V luči vladnih napovedi, da nameravajo tudi s povečanim vlaganjem v železniško infrastrukturo prebroditi aktualno gospodarsko krizo, je v. d. direktorja direkcije Andrej Godec tokratni podpis pogodbe označil kot pomemben dogodek. Ob tem je še dodal, da si bodo omenjeni odsek prizadevali vključiti tudi med evropsko sofinancirane projekte in tako še pospešiti naslednje nujno potrebne investicije v železniško infrastrukturo.

"Na direkciji si bomo prizadevali, da bo projekt nadgradnje omenjene proge uvrščen v operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, ki ga je Evropska komisija odobrila avgusta 2007. V tem programu je opredeljena pomoč Sloveniji s ciljem zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, z izboljševanjem kakovosti okolja in z oblikovanjem primerne in trajnostne infrastrukture," je pojasnil Godec.

Sicer pa se bodo dela na odseku Ptuj - Mekotnjak začela konec junija, zaključena pa bodo predvidoma oktobra 2010. Kot je povedal Kostiov, nadgradnja odseka obsega obnovo in rekonstrukcijo 24 kilometrov železniške proge, kar bo v nadaljevanju omogočilo tudi vožnjo vlakov do 160 kilometrov na uro (doslej 100 km/h), kategorije D4 (22,5 ton/os) in dolžine do 750 m.

Direktor SŽ - Železniškega gradbenega podjetja Ljubljana je ob tem poudaril, da gre za zahteven projekt, saj je proga enotirna in neelektricifirana, služi pa tako za potniški kot tudi za tovorni promet. Izvajalci bodo dela zato opravljali v podaljšanih vikendih, kar pomeni da bo proga takrat zaprta za ves promet, v času del pa bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz potnikov, nujni tovor pa bo v tem času preusmerjen. Manjša dela bodo potekala tudi med tednom, kar bo morda povzročilo občasne krajše zamude vlakov.

Po zagotovilih Kostiova bodo načrtovani projekt zaključili v pogodbenem času 18 mesecev, in sicer v 40 delovnih vikendih, v katerih morajo vsak teden končati dela na 600 metrih in do ponedeljka zjutraj progo pripraviti za normalen in varen promet na omenjenem odseku.

Proga Pragersko - Ormož - Murska Sobota v dolžini 109 kilometrov se nahaja na petem panevropskem koridorju, ki poteka v smeri Benetke - Trst/Koper - Ljubljana - Budimpešta - Kijev in predstavlja enega izmed desetih prioritetnih koridorjev med Evropsko unijo in ostalimi evropskimi državami.

Foto;EuroCityCard